Orientačná kalkulácia pri stroji BQ332N

Náklady v EUR 100 porcií /deň 200 porcií /deň 400 porcií /deň 600 porcií /deň 800 porcií /deň
Suroviny 12,00 € 24,00 € 48,00 € 72,00 € 96,00 €
Energia 3,70 € 3,70 € 3,70 € 3,70 € 3,70 €
Náklady spolu 15,70 € 27,70 € 51,70 € 75,70 € 99,70 €
Tržby za deň 67,00 € 134,00 € 268,00 € 402,00 € 536,00 €
Hrubý zisk za deň 51,30 € 106,30 € 216,30 € 326,30 € 436,30 €
Tržby za sezónu 10 050,00 € 20 100,00 € 40 200,00 € 60 300,00 € 80 400,00 €
Hrubý zisk za sezónu (150 dní) 7 695,00 € 15 945,00 € 32 445,00 € 48 945,00 € 65 445,00 €

- V kalkulácii je počítané s predajnou cenou 0,67 EUR za 100g - 1 kg práškovej zmesi – 4,7 EUR (výrobca toje)
- Zmes sa zmieša so 2,25 l vody a vznikne 3,25 litrov zmrzlinového základu.
- Pri použití 40% nášľahu vznikne z jedného litra 1,4 litra zmrzlinovej zmesi tzn. 14 porcií o objeme 100g
- Kornútky (výrobca Twin) - od 0,015 EUR / ks
- Cena jednej 100g porcie je teda celkom cca 0,12 EUR
- Energia je priemerne vypočítaná pri prevádzke stroja 8 hod / denne. Cena za kW x počet hodín x odobraná el. Energie Ø 0,17 EUR x 8 hod x 2,7 kW = 3,70 EUR / deň
(Pri menšom predaji je spotreba výrazne nižšia, kalkulácia je pri plnom predaji po dobu 8 hodín, teda tieto náklady sú značne nadhodnotené)
- V kalkulácii je počítané zmrzlinovou sezónou 6-7 mesiacov, z toho cca 150 dní priaznivých na predaj zmrzliny.
- Táto kalkulácia je len orientačná. Skutočné náklady spojené s výrobou je nutné doplniť podľa vlastných parametrov.
- Táto kalkulácia neobsahuje náklady na obsluhu, prenájom priestorov a náklady s obstaraním stroja.