Začíname so zmrzlinou

Chceli by ste začať točiť zmrzlinu a neviete ako? Máme pre Vás do začiatku pár základných rád, ktoré Vám pomôžu, ako sa lepšie orientovať a čo najľahšie začať.

Z legislatívneho hľadiska sa vyžaduje:

- žinostenské oprávnenia - remeselné živnosť v odbore pekár - cukrár, alebo v odbore hostinská činnosť

(Odporúčame sa vždy informovať sa na príslušnom Živnostenskom úrade, kde Vám radi poradia a poskytnú potrebné informácie.)

- k novozriadenému prevádzky by sa mal vyjadriť Stavebný úrad a HZS.

Z hygienického hľadiska je vyžadované:

- pri zriadení novej prevádzky platí nutnosť oznámenia príslušnej Hygienické stanici, ak už prevádzka máte, stačí oznámiť len rozšírenie tejto prevádzky,

- prevádzka musí mať riadne a dôkladne spracované HACCP, prevádzkový a sanitačné poriadok.

(Vždy je lepšie sa obrátiť priamo na dotčetné inštitúcie, ktoré Vám všetky potrebné požiadavky oznámi.)

Vybudovanie stánku:

stánok by minimálne mal obsahovať a spĺňať nasledovné parametre

- tečúca pitná voda

- elektrina - 230 V

- drez

- pracovná plocha - stačí pracovná doska ako v menšej kuchynke

- steny umývateľné vodou stačí umývateľná farba, ktorá spĺňa požiadavky na styk s potravinami

- priestor pre skladovanie tovaru

- malá chladnička

- stánok musí spĺňať nariadenia EP 852/2004 o hygiene potravín

(Požiadavky na stánok sa môžu líšiť podľa konkrétnej hygienickej stanice, doporučujeme radšej konzultovať vopred)